Selve forløbet

Selve forløbet

 

Hvert forløb er forskelligt og er opbygget til at give en dybere grad af healing, efterhånden som man er parat til det.

Et terapiforløb er et individuelt forløb, der sædvanligvis strækker sig over 4 dage og varer 3 timer pr. dag. Der kan dog også gives enkeltstående sessioner. Den første dag renser og afbalancerer jeg det følelses- og energimæssige gennem arbejde med det Indre Barn og det Højere Selv.

 

Hvis du vælger et længerevarende og dybere forløb, som vil være transformerende, ledes du de næste tre dage tilbage til tidligere liv og finder kilden til de temaer, man gennemlever i nuværende tilværelse. Jeg er ved din side hele tiden og giver dig 100% nærvær og opmærksomhed, som i sig selv er helende.

 

Indre barn og højere selv

Blokeringer, der forhindrer vores følelse af velvære, glæde og liv forløses ved brug af farver og metaforer. Det liv eller "den film der ses eller opleves" er udvalgt fra "arkivet" af det Højere Selv og afspejler altid et tema eller et mønster, der er aktuelt for klienten i sin nuværende tilværelse.

 

Efterhånden som du er klar til det, kan du tage yderligere terapiforløb, for at kigge på specifikke forhold, f.eks:

  • clearing af forældre
  • tema sessioner
  • kropssessioner

 

Tidligere liv

Ved at betragte tidligere liv som metaforer for den nuværende tilværelse skaber terapien udvidede muligheder for vækst og forståelse og den giver en enestående chance for at rense sindet for følelsesmæssige mønstre og fastlåste reaktioner og baner på den måde vejen for en stadig bedre kontakt med vor dybeste visdomskilde, vor sande natur - det Højere Selv.

 

Windows to the sky

Ved hjælp af akupunkturpunkter der kaldes "Windows to the sky" samt elementer af kranio-sakralmassage, bringer jeg dig ind i en dybt afslappet sindstilstand - en slags bevidsthedsudvidelse.

I denne bevidsthedstilstand begynder du "at se en indre film" - en historie med sig selv som hovedpersonen. Du er dog hele tiden klar over, at du ligger på en briks og er i en MIT-session.

 

Clearing af forældre - tema sessioner - kropssessioner

Efterhånden som man er klar til det, kan du tage yderligere terapiforløb for at kigge på specifikke forhold, f.eks. - clearing af forældre - tema sessioner - kropssessioner. Efter en del sessioner kan der opstå et behov for mere at arbejde med energier og ikke så meget med at cleare specifikke emner. Et mere avanceret "energi"-terapiforløb kan handle om:

  • Seksualitet
  • Indre mand/kvinde
  • Indre fader/moder

 

Udtalelse:

Multiinkarnationsterapien gjorde at jeg kunne mærke de følelser, jeg ikke kan sætte ord. Det var en tryg situation, hvor jeg kunne åbne op for det væld af følelser, der gør ondt. De gør så ondt, så de er lukket inde og det med at tale om det, er faktisk ikke en mulighed. Den mere kropslige forløsning giver bedre mulighed for at sætte ord på, de følelser, som jeg ikke har lyst til at "tage ud i lyset", fordi jeg er for bange for at jeg ikke kan håndtere det. Så er det lettere at gemme på dem og pakke dem ned - ihvertfald på den korte bane. Det er det selvfølgelig ikke på den lange bane.

 

Det er vigtigt at være åben i situationen og efterfølgende finde ud af, hvad terapien konkret kan omsættes til. Terapien er derfor i sig selv en behandlende indsats - men hvis den skal bruges yderligere skal den efterbehandles.

Susanne Berendt

Copyright @ All Rights Reserved

Magnolievangen 102

DK-3450 Allerød

Mobil: 2521 4667

Email: info@ramsoe.dk

CVR 36609133