Hvad er MIT

Hvad er multiinkarnationsterapi, MIT?

 

MIT er en psyko-spirituel healingsproces, hvor følelser, tanker og blokeringer opleves og forløses som energi. Jeg har lært teknikker og med mit 100% nærvær er jeg ved din side og støtter dig gennem hele processen.

 

MIT er "soul level work" - healingsarbejde på et dybt sjæleplan.

Multi inkarnationsterapien er grundlagt af den spirituelle lærer Chris Griscom. Den blev i sin tid kendt gennem Shirley Mclaines bøger (fx Out on a Limb - på dansk På Dybt Vand), hvori hun beskriver sine oplevelser med MIT. I Danmark er MIT kendt gennem Susan Harris, der er elev af og uddannet hos Chris Griscom på The Light Institute i New Mexico, USA. Susan Harris er tidligere gestalt - og psykoterapeut. Susan Harris har beskrevet teknikken i sin bog "Sjælens Teater", Borgens forlag.

 

Historier og dramaer

Vores liv består af historier og dramaer - både i det indre og i oplevelsen af omverdenen. Vores naturlige og medfødte forkærlighed for historier anvendes som et værdifuldt helbredende værktøj i MIT.

 

I MIT bruges vore indre historier og dramaer - vore tidligere liv eller underbevidsthedens metaforer, alt efter hvordan vi forstår det - som de "fartøjer", som fører os hjem til os selv, så vi i stigende grad bliver i stand til at leve ud fra vor sande natur.

 

Hvad får du ud af det?

Når du gennemlever tidligere liv - indre historier og dramaer - bliver talenter og viden aktiveret og resulterer i en indre følelse af helhed og nyt liv og en indgående forbindelse til det Højere Selv etableres. Efter et "forløb" finder en dybtgående forandring sted, der vedbliver at udfolde sig i ens liv. Redskaber læres for at hjælpe med at bibeholde denne nye balance. Det opleves som at "komme hjem". En erfaring opstår om at være et multidimensionelt væsen, som er i stand til at skabe sin egen virkelighed og dermed tage ansvar og turde træde i kraft.

Copyright @ All Rights Reserved

Magnolievangen 102

DK-3450 Allerød

Mobil: 2521 4667

Email: info@ramsoe.dk

CVR 36609133