home

GENSKAB SUND KONTAKT MED

DINE MEDFØDTE OG

TILLÆRTE TALENTER


Kan du genkende dig selv ud fra nedenstående?

JEG VIL GERNE HJÆLPE DIG MED AT KUNNE ÆNDRE DET SOM IKKE FUNGERER

 • Du lever ud fra overbevisninger – måske ved du ikke helt hvorfor, – du ved blot, at de ikke tjener dig længere, og du har et ønske om at ændre dem.
 • Du gentager ”gamle mønstre” i forskellige situationer. Din reaktion kan være helt ubegrundet, og det er mere reglen end undtagelsen, at det ender ud med dårlig energi både hos dig selv og dine omgivelser.
 • Du har været udsat for chok og/eller traume, som begrænser din måde at være i verden på.
 • Du har oplevet sorg (herunder f.eks. skilsmisse eller du har mistet nogen eller noget, der stod dit hjerte nært) og hvor tiden ikke har lægt alle sår. Din sorg og de følelser, der er forbundet hermed, er stadig din følgesvend, og du har svært ved at komme videre.
 • Du er bevidst om, at bestemte personer eller deres adfærd trigger dig. Du føler dig utryg og utilpas i deres nærvær, og du har svært ved at tænke klart eller ”være dig selv”. Denne følelse gentager sig gang på gang, når du er i dette samspil, og du har mest af alt lyst til at trække dig, men måske er dette ikke umiddelbart en mulighed.
 • Du kan mærke, at du har brug for at tilgive – enten dig selv eller andre, men du mangler værktøjerne til at gøre det
 • Du har en eller anden form for afhængighed – du er bare ikke bevidst om, hvad der ligger til grund for den
 • Du har fysiske smerter og er ofte syg
 • Du er konstant er i forsvar. Du skal hele tiden forsvare, hvorfor du gør, som du gør. Det er som om, at det er den eneste måde, du kan trænge igennem til dine medmennesker på. 
 • Du konflikter konstant mellem dine forskellige roller som kollega på din arbejdsplads, din rolle som mor/far, datter/søn, kæreste, kone/mand, ven/veninde osv, og du har tendens til at ”slå dig selv i hovedet” over din manglende tid, evner, rummelighed eller nærvær
 • Du føler, at din angst eller stress har overtaget ”hele dig”. Din krop er i konstant alarmberedskab, og du kan ikke tænke eller handle rationelt. 
 • Du føler dig deprimeret. Alting kan som udgangspunkt være ligegyldigt lige nu. Dit negative tankemønster styrer dit liv fra morgen til aften. Det er som om, ingen forstår dig, og du har en følelse af, at der kun er ganske få lysglimt
 • Du har mål for øje (det kan være både i dit private/professionelle liv), men du er ikke helt afklaret med, hvordan du når dem.

Underbevidsthedens sprog


NÅR DET GØR ONDT I SJÆL OG KROP


er det på tide at gøre noget ved det. Via kropsterpai og samtale, finder vi sammen de guldkorn i din underbevidsthed, som er nøglen til større personlig frihed og selvforståelse

Susanne Rasmussen

Selvstændig ledelsesrådgiver, erhvervscoach og mentor, juni 2021

"Min nysgerrighed blev belønnet - på professionel og empatisk vis fik jeg overleveret mine hænders historie. Heldigvis passer den med det billede jeg har af mig selv, men samtalerne med Sonja gav også en ekstra dimension, måske fordi jeg nu er nået til næste udviklingstrin, og klar til at tage imod de spirituelle budskaber, som jeg nok har fornemmet jeg rummer, og med Sonja kunne udforske nærmere - og efterfølgende reflekteret en del over, fordi jeg kan genhøre vores optagede samtaler.


KONTAKT

 
 
 
 
Telefon (send gerne sms)+4525214667