Virksomhed

SONJA RAMSØE

PSYKOTERAPEUT & HÅNDANALYTIKER

Virksomhed

Håndanalyse kan bruges som et analyseredskab til at din virksomheds ansatte kan lære sig selv og hinanden bedre at kende. Med den baggrundsviden I får, kan I alle bidrage til en arbejdsdag med mere indsigt og kvalitet, som i sidste ende vil vise sig på bundlinjen pga. gladere medarbejdere og bedre og mere fri omgangstone.

 

Jeg blev kontaktet

af Martin Marcussen, som er leder for skovbørnehaven Skovlyset i Fredensborg. Han havde selv gennemgået et forløb med håndanalysen som selvudviklingsværktøj 1 års tid før og han kunne som leder se potentialet i at hans 4 ansatte via håndanalyser kunne få belyst og ibrugtaget deres forcer, men også belyse og arbejde med de problematikker, som de stødte ind i i arbejdshverdagen.

 

Forløbet

Jeg foreslog følgende forløb for Skovlyset i 2017:

 

  1. Alle medarbejdere fik først håndanalysen: Hvem er jeg? Dette for at de kunne blive undervist i og dermed danne tillid til håndanalysen og mig som mentor
  2. Derefter fik de alle håndanalysen: Hvad har du med dig? Her arbejdes der endnu dybere og medfødte styrker og udfordringer italesættes, mærkes og udfordres
  3. Til sidst mødtes vi alle i 2 timer, hvor jeg først underviste kort i håndanalysen som helhed og derefter gennemgik jeg alle medarbejdere analyserne kort. Der kunne alle på lige fod få et billede af dem selv som individer, men især også i gruppen som helhed.
  4. Alle fik til sidst en arbejdsopgave som reflektion og vi afsluttede med, at jeg skrev det ned, som de hver især ønsker at arbejde med fremadrettet. Igen både som individer og i personalegruppen
  5. Dette kan lederen så bruge som værktøj i de kommende udviklingssamtaler samt ved personalemøder og selvfølgelig også i arbejdet sammen til hverdag

 

Ønsker du at starte et forløb op i din virksomhed, så skriv enten til info@ramsoe.dk eller ring på 25214667.

Martin Marcussen, leder for Skovlyset skriver

 

"Alle har været positive og også fremhævet din væremåde som dejlig og tryg. Det har været en stor hjælp for mig og noget jeg kan bruge fremadrettet indenfor mit ledelsesfelt"

Sonja Ramsøe, Stien 1, 3230 Græsted, tlf. 88 976 976, info@ramsoe.dk, CVR 36609133 © Copyright. All Rights Reserved.