MIT

SONJA RAMSØE

PSYKOTERAPEUT & HÅNDANALYTIKER

bro, psykoterapi,

Udtalelser

 

"Multiinkarnationsterapien gjorde at jeg kunne mærke de følelser, jeg ikke kan sætte ord. Det var en tryg situation, hvor jeg kunne åbne op for det væld af følelser, der gør ondt. De gør så ondt, så de er lukket inde og det med at tale om det, er faktisk ikke en mulighed. Den mere kropslige forløsning giver bedre mulighed for at sætte ord på, de følelser, som jeg ikke har lyst til at "tage ud i lyset", fordi jeg er for bange for at jeg ikke kan håndtere det. Så er det lettere at gemme på dem og pakke dem ned - ihvertfald på den korte bane. Det er det selvfølgelig ikke på den lange bane.

 

Det er vigtigt at være åben i situationen og efterfølgende finde ud af, hvad terapien konkret kan omsættes til. Terapien er derfor i sig selv en behandlende indsats - men hvis den skal bruges yderligere skal den efterbehandles." Susanne Berendt

 

"Jeg fik en indre barn-healing: Min oplevelse var, at det var trygt og kærligt. Sonja guidede mig meget nænsomt og trygt med stort nærvær. Jeg havde hele tiden fornemmelsen af at være i 100% trygge og rare hænder. Det var en helt igennem rar og opløftende oplevelse som jeg takker Sonja for " Catrine Marcussen, akupunktør, Lyspunktet

 

Forløbene

Hvert forløb er forskelligt og er opbygget til at give en dybere grad af healing, efterhånden som man er parat til det.

 

Et terapiforløb er et individuelt forløb, der sædvanligvis strækker sig over 4 dage og varer 3 timer pr. dag. Der kan dog også gives enkeltstående sessioner. Den første dag renser og afbalancerer jeg det følelses- og energimæssige gennem arbejde med det Indre Barn og det Højere Selv.

 

Hvis du vælger et længerevarende og dybere forløb, som vil være transformerende, ledes du de næste tre dage tilbage til tidligere liv og finder kilden til de temaer, man gennemlever i nuværende tilværelse. Jeg er ved din side hele tiden og giver dig 100% nærvær og opmærksomhed, som i sig selv er helende.

 

Indre barn og højere selv

Blokeringer, der forhindrer vores følelse af velvære, glæde og liv forløses ved brug af farver og metaforer. Det liv eller "den film der ses eller opleves" er udvalgt fra "arkivet" af det Højere Selv og afspejler altid et tema eller et mønster, der er aktuelt for klienten i sin nuværende tilværelse.

 

Efterhånden som du er klar til det, kan du tage yderligere terapiforløb, for at kigge på specifikke forhold, f.eks:

  • clearing af forældre
  • tema sessioner
  • kropssessioner

 

Tidligere liv

Ved at betragte tidligere liv som metaforer for den nuværende tilværelse skaber terapien udvidede muligheder for vækst og forståelse og den giver en enestående chance for at rense sindet for følelsesmæssige mønstre og fastlåste reaktioner og baner på den måde vejen for en stadig bedre kontakt med vor dybeste visdomskilde, vor sande natur - det Højere Selv.

 

Windows to the sky

Ved hjælp af akupunkturpunkter der kaldes "Windows to the sky" samt elementer af kranio-sakralmassage, bringer jeg dig ind i en dybt afslappet sindstilstand - en slags bevidsthedsudvidelse.

 

I denne bevidsthedstilstand begynder du "at se en indre film" - en historie med sig selv som hovedpersonen. Du er dog hele tiden klar over, at du ligger på en briks og er i en MIT-session.

 

Clearing af forældre - tema sessioner - kropssessioner

Efterhånden som man er klar til det, kan du tage yderligere terapiforløb for at kigge på specifikke forhold, f.eks. - clearing af forældre - tema sessioner - kropssessioner. Efter en del sessioner kan der opstå et behov for mere at arbejde med energier og ikke så meget med at cleare specifikke emner. Et mere avanceret "energi"-terapiforløb kan handle om:

  • Seksualitet
  • Indre mand/kvinde
  • Indre fader/moder

 

Hvis du ønsker en kombination af multiinkarnationsterapien og min uddannelse til håndanalytiker, så læs mere her.

Multiinkarnation (MIT)

I 2010 blev jeg færdiguddannet hos Eya Betiina Jørgensen som Multiinkarnationsterapeut. Uddannelsen tog 3 år og bestod bl.a. af regression og samtaleterapi og jeg modtog 386 timers teori, 252 timers egenterapi og 168 timers supervision = 806 timer ialt.

 

Hvad kan MIT give dig?

Ønsker du at arbejde på et dybere plan med at finde ind til dit indre solide ståsted og arbejde med dybereliggende mønstre, så er MIT vejen. Der findes flere forløb og et 4-dages multiinkarnationsforløb á ca. 3 timer kan evt. deles op i to forløb á 2 dage.

 

Hvad er multiinkarnationsterapi, MIT?

MIT er en psyko-spirituel healingsproces, hvor følelser, tanker og blokeringer opleves og forløses som energi. Jeg har lært teknikker og med mit 100% nærvær er jeg ved din side og støtter dig gennem hele processen.

 

MIT er "soul level work" - healingsarbejde på et dybt sjæleplan.

 

Multi inkarnationsterapien er grundlagt af den spirituelle lærer Chris Griscom. Den blev i sin tid kendt gennem Shirley Mclaines bøger (fx Out on a Limb - på dansk På Dybt Vand), hvori hun beskriver sine oplevelser med MIT. I Danmark er MIT kendt gennem Susan Harris, der er elev af og uddannet hos Chris Griscom på The Light Institute i New Mexico, USA. Susan Harris er tidligere gestalt - og psykoterapeut. Susan Harris har beskrevet teknikken i sin bog "Sjælens Teater", Borgens forlag.

 

Historier og dramaer

Vores liv består af historier og dramaer - både i det indre og i oplevelsen af omverdenen. Vores naturlige og medfødte forkærlighed for historier anvendes som et værdifuldt helbredende værktøj i MIT.

 

I MIT bruges vore indre historier og dramaer - vore tidligere liv eller underbevidsthedens metaforer, alt efter hvordan vi forstår det - som de "fartøjer", som fører os hjem til os selv, så vi i stigende grad bliver i stand til at leve ud fra vor sande natur.

 

Hvad får du ud af det?

Når du gennemlever tidligere liv - indre historier og dramaer - bliver talenter og viden aktiveret og resulterer i en indre følelse af helhed og nyt liv og en indgående forbindelse til det Højere Selv etableres. Efter et "forløb" finder en dybtgående forandring sted, der vedbliver at udfolde sig i ens liv. Redskaber læres for at hjælpe med at bibeholde denne nye balance. Det opleves som at "komme hjem". En erfaring opstår om at være et multidimensionelt væsen, som er i stand til at skabe sin egen virkelighed og dermed tage ansvar og turde træde i kraft.

 

Gå til blogindlæg

 

Sonja Ramsøe, Magnolievangen 102, 3450 Allerød, mobil 25214667, info@ramsoe.dk, CVR 36609133 © Copyright. All Rights Reserved.